Trang chủ Hoạt động đoàn thể HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2018

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2018

1213
0

Với những cố gắng không ngừng và những thành tích nổi bật năm 2018, Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công Đoàn Hà Nội đã được Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu thi đua: Tập thể lao động xuất sắc, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc và đề nghị Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, Chủ tịch Nước xét tặng Huân chương Lao động Hạng nhất giai đoạn 2014 – 2018.

Ngày 07/01/2019 đã diễn ra hội nghị cán bộ công chức viên chức 2019 của trường trung cấp nghiệp vụ dạy nghề Công Đoàn Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Chí Hữu- Phó chủ tịch liên đoàn lao động thành phố Hà Nội đã đến dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ Công chức Viên chức (HNCBCCVC) năm 2018 với những kết quả nổi bật:

+ Tổ chức 40/40 lớp bồi dưỡng cán bộ Công đoàn với 3844/ 3840 học viên bằng 100% kế hoạch thành phố giao; tổ chức 24 lớp với 3.700 học viên bằng nguồn kinh phí của công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở; tổ chức một lớp đào tạo Lý luận nghiệp vụ Công đoàn cho 46 Học viên là cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS cho các ban, công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS thuộc LĐLĐ TP. Hà Nội, cán bộ công đoàn thuộc công đoàn các Tổng công ty, CĐ ngành Trung ương, LĐLĐ các tỉnh phía Bắc; 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính cho 51 học viên thuộc các cơ quan, đơn vị của thành phố Hà Nội.

+ Tổ chức 64 lớp với 5803 học viên về công tác huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (bằng 160% kế hoạch Thành phố giao).

+ Tổ chức cho 10 đồng chí giáo viên nghiên cứu, thực hành giảng 10 chuyên đề bài giảng về lý luận nghiệp vụ Công đoàn, đào tạo lại tại chỗ cho 4 đồng chí giáo viên trẻ từ các ngành khác chuyển sang giảng dạy lý luận nghiệp vụ Công đoàn.

+ Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ, liên kết đào tạo, tăng nguồn thu cho nhà trường; tranh thủ các nguồn đầu tư tài chính của thành phố cho nhà trường ( 5,1 tỷ đồng).

+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, nộp cấp trên;chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ giáo viên nhân viên Nhà trường; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước.

+ Năm 2018 là năm diễn ra sự kiện hợp nhất trường Trung cấp Công Đoàn thành phố Hà Nội và Trường Trung cấp Nghề Công Đoàn Hà Nội thành Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công Đoàn Hà Nội theo quyết định số 1375 ngày 27/07/2018 của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam. Theo đó, Ban giám hiệu, các Khoa, Phòng, các Tổ chức chính trị và Đoàn thể được hợp nhất, kiện toàn. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường (38 người đến tháng 12/2018)  yên tâm, phấn khởi, sẵn sàng đón nhận các nhiệm vụ năm 2019 theo chỉ đạo của cấp trên.

+ Hội nghị đã thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ và các Quy chế dân chủ cơ sở; nhất trí lấy ngày 19/05/1956 là ngày thành lập trường, với truyền thống lịch sử 62 năm xây dựng và phát triển.

+ Hội nghị đã đã Quyết nghị một số chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019:

  • Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn hoàn thành 100% kế hoạch bằng nguồn kinh phí và nhân dân thành phố hỗ trợ; tổ chức các lớp lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo yêu cầu của cơ sở. các lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ Công đoàn; các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
  • Tổ chức huấn luyện 4.500 học viên về công tác an toàn vệ sinh lao động
  • Tổ chức các lớp Giáo dục nghề nghiệp: 01 lớp nghề điện với 35 học viên;02 lớp nghề hàn với 70 học viên;01 lớp nghề Sửa chữa thiết bị tự động hóa với 60 học viên.

 Tin và ảnh: Ngô Văn Minh