Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ cấu tổ chức bộ máy

Cơ cấu tổ chức bộ máy

CÁC PHÒNG – KHOA TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG ĐOÀN TP. HN

1. Phòng Đào tạo
2. Khoa Công đoàn
3. Phòng Tài chính – Kế toán
4. Phòng Tổ chức – Hành Chính
5. Khoa Công nghệ thông tin